טבליות ברום 5 קילו - מרכז הבריכות
מבצע!

טבליות ברום 5 קילו

300

טבליות ברום לחיטוי ג'קוזי מרחצאות ובריכות שחייה

לג'קוזי, מרחצאות ובריכות ציבוריות:

רמת ברום מומלצת של 1-3 חלקי מיליון.
צריכת ההלוברום היא כ-50 גרם לכל קוב לשבוע

לבריכות ביתיות:

רמת ברום מומלצת של 0.5-2 חלקי מיליון.
צריכת ההלוברום היא כ-30 גרם לכל קוב לשבוע

הוראות שימוש:

  1. ודא כי אין בעיה מכנית כגון סתימות צנרת, נזילות או מסנן בלתי תקין.
  2. ודא PH בתחום 7.2-7.6 וקושי מים 175-300 חלקי מיליון PPM.
  3. הכנס טבליות הלוברום למכל ההזנה.
  4. וסת את קצב זרימת המים דרך מיכל ההזנה, להשגת רמת ברום הדרושה במי הבריכה. בבריכות ציבוריות וג'קוזי קצב הזנת ההלוברום נקבע על פי מדידת שארית ברום באמצעות בקר.

המינונים המומלצים מהווים הנחיה לקביעת כמות ההלוברום הנדרשת. זו עשויה להשתנות באופן ניכר עקב תלותה בטמפרטורת המים, יעילות מערכת הסינון, מידת זיהום הבריכה ובעיקר – מספר המתרחצים.

אמצעי זהירות:

פולט גז רעיל במגע עם חומצות, גורם כוויות. מזיק בבליעה. עלול לגרום לרגישות יתר במגע עם העור. רעיל מאוד ליצורים החיים במים. שמור במקום נעול והרחק מהישג ידם של ילדים. שמור את האריזה יבשה. הרחק ממזון, ממשקאות וממזון לבעלי חיים. במקרה של מגע בעיניים, שטוף מיד בהרבה מים ופנה לייעוץ רפואי. לאחר מגע בעור, שטופ מיד בהרבה מים. במקרה של שריפה או פיצוץ אין לשאוף את הגזים. בעת תאונה או אם אתה חש ברע, פנה מיד לייעוץ רפואי והצג את תווית האריזה. השתמש בביגוד מגן, כפפות מגן, משקפי מגן, מגן פנים מתאימים. מנע שחרור לסביבה. התייחס להוראות מיוחדות ולגיליון בטיחות.

עזרה ראשונה:

פגיעה בעיניים: יש לשטוף את העיניים מיד במים זורמים במשך 20 דקות לפחות, תוך פישוק העפעפיים. יש לדאוג לקבלת עזרה רפואית באופן מיידי.
פגיעה בעור: יש להסיר נעלים ובגדים מזוהמים, לשטוף היטב במים זורמים ובסבון למשך 15 דקות לפחות. יש לשטוף את הבגדים לפני שימוש חוזר. יש לדאוג לקבלת עזרה רפואית באופן מיידי.
פגיעה בדרכי הנשימה: במקרה של שאיפת אבק או אדים המשוחררים בעת התחממות / התלקחות החומר, יש להרחיק את הנפגע מהאזור המזוהם, להשכיבו באוויר הצח ולדאוג לשמור על חום ושקט. במידת הצורך יש לבצע הנשמה מלאכותית ולדאוג לקבלת עזרה רפואית באופן מיידי.
פגיעה עקב בליעה: יש לשטוף את הפה היטב עם הרבה מים. לאחר מכן, יש לספק לנפגע מים לשתיה. יש לדאוג לקבלת עזרה רפואית באופן מידי.
במקרה של בליעה אין לגרום להקאה.
אין לתת שתיה לנפגע חסר הכרה.

הוראות טיפול ואחסון:

יש לאחסן במיכלים סגורים היטב ויבשים, במקום מאוורר היטב הרחק ממקורות הצתה ומחומרים בלתי מתאימים המצוינים בגיליון הבטיחות. מומלץ לאחסן בטמפרטורה מתחת ל-30 מעלות. טיפול באריזות ריקות: יש לשטוף אריזה ריקה במים, שלוש פעמים. יש לשפוך בכל שטיפה את מי השטיפה לביוב. אין להשתמש באריזות ריקות ושטופות בשימוש חוזר.

הוראות לטיפול בחומר שנשפך:

פנה את השטח המזוהם. לבש מסיכת אבק, כפפות גומי ומשקפי מגן סגורים. טאטא ואסוף את החומר שנשפך לתוך מיכלים סגורים ומסומנים עד סילוקם. הימנע מהעלאת אבק. אוורר ושטוף את מקום השפיכה לאחר איסוף כל החומר. סילוק החומר ייעשה לאתר הפסולת הרעילה { בתיאום ובהתאם להנחיות האתר }. סילוק חומר זה חייב להיעשות על פי כל החוקים והתקנות של המשרד לאיכות הסביבה. אין לשפוך מי בריכה / ג'קוזי שחוטאו בהלוברום, או מי שטיפת אריזות ריקות, למקורות מים בטבע.

דרכי טיפול במקרה שריפה:

במקרה של שריפה במקומות סגורים, על העוסקים בכיבוי הדליקה להצטייד במערכת נשימה פתוחה. קרר את המיכלים ברסס מים. יש לכבות באמצעי כיבוי המתאים לחומר הבערה.

סיכוני אש / פיצוץ:

בחימום עד פירוק עלול לשחרר גזים רעילים של מימן ברומי, תחמוצות חנקן ומימן כלורי. עלול לגרום לפיצוץ בתגובה עם חומרים מתקלחים, חומרים אנרגיים או חומרים אחרים המתחמצנים בקלות.

מידע לרופא:

לקבלת מיד במקרה של הרעלה פנה למרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות, בביה"ח רמב"ם, חיפה, טל': 04-8541900.

לא למאכל, אין לשתות, לאכול או לעשן במקום שבו מטפלים, מייצרים או מאחסנים את המוצר. רחץ ידיים בסודיות לפני עישון או אכילה.

לפרטים נוספים יש לעיין בגיליון הבטיחות.

מה דעתך על המוצרים הבאים:

אין מספיק נתונים